Afslanken met Xenical

26 februari 2013

afslanken met Xenical

afslanken met Xenical

In onze samenleving is overgewicht een groot probleem. Steeds meer mensen zijn te zwaar en de gevolgen ervan zijn zowel voor het individu als voor de maatschappij aanzienlijk. Op persoonlijk niveau zijn de effecten van overgewicht vooral te zien in de lichamelijke aspecten: een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige verslijting van de gewrichten. Op psychologisch niveau kan overgewicht leiden tot een verslechtering van het zelfbeeld waardoor mensen met minder plezier hun leven lijden.

Overgewicht bestrijden

Ondanks dat vaak wordt gezegd dat overgewicht een luxeprobleem is, is het niet zo eenvoudig om het tij te keren en af te slanken naar een gezond gewicht. Uiteraard staan goede voeding en regelmatig bewegen hoog op de lijst als het om een gezonde leefstijl gaat, maar niet voor iedereen is dat altijd realiseerbaar of afdoende om gewichtsverlies te bewerkstelligen. Bij ernstig overgewicht (een BMI-index van 30 of meer) kan een arts u aanraden om naast een veranderend eetpatroon ook een hulpmiddel te gaan gebruiken in de strijd tegen de kilo’s. Hiervoor wordt dikwijls het middel Xenical aangeraden.

Afslanken met Xenical?

Xenical is een geneesmiddel dat een u een steun in de rug kan bieden wanneer u besluit af te gaan slanken. De werkzame stof van Xenical is Orlistat. Deze stof verhindert in hoge mate de opname van vetten uit uw voedsel waardoor de vetcellen in uw lichaam minder hoeveelheden vet opslaan en daardoor op termijn gaan slinken. Dit resulteert in gewichtsverlies. Het vet dat in uw voedsel zit zal door middel van Xenical via de stoelgang worden uitgescheden.

Hoe neemt u Xenical in

Xenical is gemakkelijk in te nemen vlak voor, tijdens of maximaal één uur na uw maaltijd te hebben gehad. Ongeveer 10 procent van uw totale gewicht kan verloren gaan door het gebruik van Xenical. Omdat Xenical zorgt voor de verwijdering van vetten uit uw voedsel in plaats van de opname ervan is het aan te raden Xenical te gebruiken bij een eetpatroon dat zo min mogelijk vet en suikers bevat. Het middel mag u maximaal driemaal daags innemen en hoeft u niet te gebruiken bij een maaltijd die geen of nauwelijks vet bevat.

De voorwaarden voor het gebruik van Xenical

Zoals met elk geneesmiddel moet Xenical met een zekere voorzichtigheid worden gebruikt. Doordat Xenical alleen door uw arts kan worden voorgeschreven, is dit middel alleen met een recept te verkrijgen. Daarnaast kunnen enkele bijwerkingen ontstaan die meestal na enkele tijd weer verdwijnen. Vooral wordt vaak vermeld dat de ontlasting door Xenical enigszins vettig of vloeibaar kan zijn. Bovendien wordt winderigheid en een verhoogde aandrang van de stoelgang gerapporteerd. Hoofdpijn of griepverschijnselen kunnen in enkele gevallen ook optreden.

bijsluiter Xenical

Wanneer u een overgevoelige reactie zoals huiduitslag of galbulten vertoont of last krijgt van problemen met de lever door het gebruik van Xenical is het altijd aan te raden zo spoedig mogelijk een arts te waarschuwen en te stoppen met het gebruik van Xenical. Ook bij bijwerkingen die hier niet staan vermeld en als hinderend worden ervaren is het raadzaam een arts te waarschuwen. Lees voor het gebruik altijd de bijsluiter.

Nog geen reacties, bent u de eerste?

Leave a comment